AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Aktualności

25 października 2019 21:09 | Aktualności

Czy chcesz zostać nagrodzony Grand Prix ?

Chcesz zostać nagrodzony Grand Prix oto nasza propozycja:

Proponujemy Uczniom naszej szkoły nagrodę za 100% miesięczną frekwencję oraz brak uwag negatywnych .Oto regulamin Grand Prix w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie.
Będą to nagrody w postaci dokumentu zwalniającego ucznia
z odpowiedzi ustnej w wybranym przez ucznia jednym dniu,
z jednego przedmiotu (ważność nagrody 2 miesiące od otrzymania). Nagroda w postaci Grand Prix będzie przyznawana do 10 dnia miesiąca i wręczana uczniowi w postaci dokumentu opatrzonego pieczęcią szkoły i podpisem Dyrektora. Na tablicy Samorządu Uczniowskiego zamieszczone będą nazwiska i imiona nagradzanych co miesiąc uczniów. W pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca wychowawca dostarcza do opiekunów Samorządu Uczniowskiego listę uczniów swojej klasy,
którzy w poprzednim miesiącu mieli 100% frekwencje i nie otrzymali uwag negatywnych.
Na przyznanie nagrody nie mają wpływu oceny z poszczególnych przedmiotów.

Uczeń może okazać nagrodę nauczycielowi danego przedmiotu , co zwalnia go z odpowiedzi ustnej
w jednym dniu, tylko z jednego przedmiotu. Dokument Grand Prix przekazuje nauczycielowi przedmiotu,
z którego to zwolnienie chce wykorzystać.

Regulamin obowiązuje od 01.11.2019 r. w roku szkolnym 2019/2020.

Opracowała: Agnieszka Nierychlewska

i Magdalena Zdrojewska opiekunki SU

 

Przeczytano: 57 razy. Wydrukuj|Do góry