AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Aktualności

14 czerwca 2019 20:22 | Aktualności

Projekt „Dni Ziemi w naszej szkole”

Nie odziedziczyliśmy Ziemi od naszych przodków ale wypożyczyliśmy ją od naszych dzieci…..

Człowiek jest jednym z elementów przyrody ożywionej, stanowi więc zarazem element środowiska przyrodniczego. Jest ściśle związany i od niego zależny. Przez długie wieki wydawało się człowiekowi , że Ziemia jest niewyczerpalną skarbnicą wszystkiego, co jest mu do życia potrzebne, że może mu zapewnić komfortowe życie. Stan taki istniał przez wiele wieków. Działalność człowieka zakłóciła ład i harmonię panującą w przyrodzie. W maju i czerwcu 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia
i konkursy związane z projektem ekologicznym. Oto zdjęcia z zajęć ekologicznych, zdjęcia zwycięskich prac.

Celem naszego ekologicznego projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów.

Cele szczegółowe :

-zachęcanie do planowego pogłębiania wiedzy ekologicznej

-włączenie społeczności uczniowskiej w problemy ochrony środowiska naturalnego człowieka

-wyrabianie przyjaznej postawy wobec otaczającej przyrody

-wdrażanie do świadomego korzystania z zasobów przyrody

-uświadamianie zagrożeń ekologicznych występujących w miejscu zamieszkania

-wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

-oszczędne gospodarowanie wodą i energią elektryczną w gospodarstwie domowym

-segregowanie odpadów i wykorzystywanie surowców wtórnych

-poznanie działań mających na celu ochronę zasobów przyrody w ujęciu historycznym

-uświadamianie znaczenia wody w przyrodzie i w życiu człowieka

-integracja zadań na różnych zajęciach dydaktycznych.

W ramach projektu w maju i czerwcu podjęliśmy następujące działania:

Konkurs literacki „Ziemia nasz dom”

Konkurs na plakat „Chrońmy Ziemię”

Konkurs na album „Zagrożone gatunki”

Rozwiązywanie zadań matematyczno-przyrodniczych „Matematyka Dzika”

Prezentacja multimedialna na temat ochrony środowiska

Projekcja filmu „SOS Ziemia Home”

Potyczki i quiz ekologiczny

Wystawa książek i czasopism o tematyce przyrodniczej

 

Przeczytano: 310 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: