AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Aktualności

30 maja 2018 20:20 | Aktualności

Dzień Sportu 2018CEL IMPREZY:

  1. Zachęcanie uczniów do ogólnego, rekreacyjnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
  2. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
  3. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
  4. Wyrabianie dodatnich cech charakteru (umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa, przestrzeganie zasad fair-play).
  5. Współzawodnictwo klasowe.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

 9:00 Zbiórka uczniów i nauczycieli na hali sportowej (wszyscy nauczyciele)

 9:15 Powitanie uczniów przez Panią Dyrektor

 9:20 Przedstawienie programu dnia, omówienie harmonogramu konkurencji sportowych i zasad rywalizacji (J.Kowalski)

 9:30 Rozpoczęcie wykonania wspólnego plakatu „ I Ty możesz zostać olimpijczykiem” przez uczniów ( 2 uczniów z każdej klasy, technika dowolna)

9:45 I konkurencja „ Przenoszenie piłek lekarskich i skoki na skakance”

 Uczestnicy: każdą klasę reprezentuje drużyna 4 osobowa

 Zadanie: przenoszenie piłek lekarskich na odcinku 6 m, powrót na miejsce startu skacząc na skakance

 Punktacja: suma czasu drużyny (od 3 do 1 pkt.)

 Odpowiedzialna osoba za przeprowadzenie i przygotowanie konkurencji:

 Nauczyciele wf

 10:05 II konkurencja „Płotki lekkoatletyczne

 Uczestnicy: każdą klasę reprezentuje drużyna 4 osobowa

 Zadanie: przejście pod płotkami i przeskok nad płotkami lekkoatletycznymi

 Punktacja: suma czasu drużyny (od 3 do 1 pkt.)

 Odpowiedzialna osoba za przeprowadzenie i przygotowanie konkurencji:

 Nauczyciele wf

 10:25   Wszystko wiem o sporcie – konkurencja wiedzowa

 Uczestnicy: cała klasa (odpowiada tylko wyznaczona osoba)

 Zadanie: odpowiedź na wylosowane pytanie – klasa uzgadnia odpowiedź

 Punktacja: za prawidłową odpowiedź 2 pkt.

 Odpowiedzialna osoba za przeprowadzenie i przygotowanie konkurencji:

 Nauczyciele wf

 

10:30  III konkurencja „Wyścig taczek”

 Uczestnicy: każdą klasę reprezentuje drużyna 4 osobowa

 Zadanie: wyścig taczek - każdy zawodnik pokonuje jedną długość wyznaczonej trasy slalomem.

 Punktacja: czas uzyskany przez drużynę (punkty od 3 do 1 pkt.) Odpowiedzialna osoba za przeprowadzenie i przygotowanie konkurencji:

Nauczyciele wf

10:50    IV konkurencja „drużynowy tor przeszkód z piłeczkami tenisowymi”

 Uczestnicy: każdą klasę reprezentuje drużyna 4 osobowa

 Zadanie: przeniesienie piłeczki tenisowej na rakiecie

Punktacja: czas uzyskany przez drużynę, punkty karne za upadek piłeczki  ( 1 upadek piłeczki +2 sek.) (punkty za zajęte miejsca od 3 do 1 pkt.) Odpowiedzialna osoba za przeprowadzenie i przygotowanie konkurencji:

Nauczyciele wf

11:10   Wszystko wiem o sporcie – konkurencja wiedzowa

 Uczestnicy: cała klasa (odpowiada tylko wyznaczona osoba)

 Zadanie: odpowiedź na wylosowane pytanie – klasa uzgadnia odpowiedź

 Punktacja: za prawidłową odpowiedź 2 pkt.

 Odpowiedzialna osoba za przeprowadzenie: nauczyciele wf

 11:30 Rywalizacja na poziomie klas w przeciąganiu liny: (klasę reprezentuje 8 osobowa drużyna, 4 dz + 4 chł)

Punktacja na poziomie klas : za zwycięstwo - 2, za przegraną -1 pkt.

Odpowiedzialni: Nauczyciele wf

11.50  Wręczenie dyplomów oraz słodki poczęstunek – dyrektor , organizator imprezy

Prowadzenie punktacji:   J.Szajerski

Foto i video –  W. Maciejewski

Postanowienia końcowe:

Wszyscy uczniowie występują w konkurencjach sportowych w strojach sportowych.

Każda klasa ma zawieszony emblemat swojej drużyny.

Każda klasa do dnia 28.05 2018 przynosi arkusz papieru na plakat.

Każda klasa zaopatruje się w farby, kredki, pisaki do wykonania plakatu.

Klasy w trakcie imprezy zajmują wyznaczone miejsca.

Wszyscy dbamy o ład i porządek na orliku.

Przeczytano: 201 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Dzień Sportu 2018