AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Aktualności

05 września 2017 21:10 | Aktualności

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

Dnia 4 września 2017 roku o godzinie 9.00 w hali sportowej  nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

Oficjalna część rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego.

Pani Dyrektor Małgorzata Arent serdecznie powitała  uczniów, rodziców,  nauczycieli i przybyłych gości: Przewodniczącą Stowarzyszenia Pomordowanych Nauczycieli Powiatu Lipnowskiego p. Ninę Kaczorowską oraz członka Zarządu Rady Rodziców p. Dariusza Sawickiego.

Pani Dyrektor podczas przemówienia podkreślała, że w bieżącym roku szkolnym szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej podstawy programowej, podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, wzmocnienie wychowawczej roli szkoły, wprowadzenie doradztwa zawodowego oraz usprawnienie edukacji włączającej. W związku z tym wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów poparte będzie szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych oraz świadczoną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami.

W trakcie wakacji przeprowadzone zostały prace remontowe na sali gimnastycznej, w pracowniach, szatniach i hali sportowej, którą wraz z przyległymi salami przejęła nasza szkoła. Umożliwiło to wprowadzenie jednozmianowości w systemie nauczania.

 

Przeczytano: 506 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: