Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie
http://sp2lipno.superszkolna.pl

11 grudnia 2019 16:35 | Aktualności

Udział wolontariuszy w świątecznym kiermaszu

Wolontariusze ze szkolnego koła z wielkim zapałem czynnie uczestniczyli w kiermaszu mikołajkowym, ponieważ jest on nie tylko tradycją podtrzymywaną od lat przez kolejne roczniki uczniów naszej szkoły,
ale także wspaniałą formą promowania pozytywnych postaw oraz idei wolontariatu w środowisku szkolnym.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie bardzo serdecznie dziękujemy.

Opiekunowie SKW: p. Małgorzata Waśniewska p. Anna Węsierska

Zdjęcia: