Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie
http://sp2lipno.superszkolna.pl

25 października 2019 21:09 | Aktualności

Czy chcesz zostać nagrodzony Grand Prix ?

Chcesz zostać nagrodzony Grand Prix oto nasza propozycja:

Proponujemy Uczniom naszej szkoły nagrodę za 100% miesięczną frekwencję oraz brak uwag negatywnych.

Oto regulamin Grand Prix w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie.

Będą to nagrody w postaci dokumentu zwalniającego ucznia   z odpowiedzi ustnej w wybranym przez ucznia jednym dniu, z jednego przedmiotu (ważność nagrody 1 miesiąc od otrzymania)

Nagroda w postaci Grand Prix będzie przyznawana do 10 dnia miesiąca i wręczana uczniowi w postaci dokumentu opatrzonego pieczęcią szkoły.

W pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca wychowawca dostarcza do opiekunów Samorządu Uczniowskiego listę uczniów swojej klasy, którzy w poprzednim miesiącu mieli 100% frekwencje
i nie otrzymali uwag negatywnych
. Na przyznanie nagrody nie mają wpływu oceny z poszczególnych przedmiotów.

Uczeń może okazać nagrodę nauczycielowi danego przedmiotu , co zwalnia go z odpowiedzi ustnej w jednym dniu, tylko z jednego przedmiotu. Dokument Grand Prix przekazuje nauczycielowi przedmiotu,
z którego to zwolnienie chce wykorzystać.

Regulamin obowiązuje od 01.11.2019 r. w roku szkolnym 2019/2020.

 Opracowała: Agnieszka Nierychlewska

i Magdalena Zdrojewska opiekunki SU