Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie
http://sp2lipno.superszkolna.pl

25 października 2019 20:15 | Aktualności

PRÓBNA EWAKUACJA

24 października 2019 r. o godz. 10:00 odbyły się na obiekcie szkoły ćwiczenia, mające na celu ewakuację osób i mienia. Próbna ewakuacja odbyła się w obecności wszystkich służb.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów
i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Pani dyrektor Małgorzata Arent wraz z oficerem prasowym komendy policji Małgorzatą Małkińską podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację.
Po zakończonej akcji uczniowie wrócili na lekcje.

 

 

Zdjęcia: