Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie
http://sp2lipno.superszkolna.pl

22 listopada 2018 21:34 | Aktualności

Sukces przedszkolaków

Dzieci z oddziału przedszkolnego 01 pod kierunkiem p. W. Okonkowskiej wzięły udział
w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja miejscowość - moja mała Ojczyzna”.
Cele konkursu dotyczyły  rozbudzenia  zainteresowania własnym miejscem zamieszkania, kształtowania emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną”, promowania wśród dzieci idei patriotyzmu i kształtowania poczucia świadomości narodowej, szacunku wobec miasta w którym mieszkają oraz rozwijania wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Jury oceniło prace pod względem estetyki, zgodności z tematyką,  samodzielności, oryginalności, pomysłowości.
Udało się! Kornel Paćkowski  zdobył 1 miejsce, Jaś Borkowicz i Filip Tężycki zostali wyróżnieni.
22 listopada laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Zdjęcia: