Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie
http://sp2lipno.superszkolna.pl

09 listopada 2018 20:45 | Aktualności

PATRIOTYCZNE WARSZTATY INTEGRACYJNE

Uczniowie z klasy VIa, VIc oraz ich rodzice zaakcentowali 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI poprzez udział w patriotycznych warsztatach integracyjnych, zorganizowanych przez panie: mgr Małgorzatę Komorowską, Małgorzatkę Kowalską-Tuszyńską i mgr Ingę Rakowską.

Podczas spotkania jego uczestnicy mieli okazję obejrzeć krótki film o symbolach narodowych, który wdrożył uczniów i ich rodziców do pracy. Wspólne działanie polegało na pokolorowaniu flagi i godła oraz wskazaniu na genezę tych symboli. Ponadto uczniowie utrwalili historię powstania „Mazurka Dąbrowskiego”, przywołali nazwisko autora polskiej pieśni patriotycznej.

O godzinie 11.11. uczniowie z VIa, VIc oraz ich rodzice przyłączyli się do ogólnoszkolnego odśpiewania czterech zwrotek hymnu państwowego. Przyczynili się tym samym do realizacji działania związanego z „Biciem rekordu dla Niepodległej” – akcji ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Patriotyczne warsztaty integracyjne to doskonały sposób na pogłębienie rówieśniczego współdziałania, a zaproszenie rodziców uczniów przyczyniło się dodatkowo do podkreślenia, jak ważne są relacje dziecko-rodzic. Przeprowadzenie warsztatów w tak szczególnym czasie nadał im znamienny charakter, uwrażliwił nie tylko na tradycje szkoły, ale przede wszystkim na patriotyzm, poczucie przynależności do swojego kraju.

Zdjęcia: