AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

PLAN PRACY SZKOŁY 2020 - 2021