AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Wymagania edukacyjne w klasach V

KLASY  V


JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

HISTORIA

TECHNIKA

INFORMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA