AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

NOWOCZESNA EDUKACJA W MIEŚCIE

Od października 2017 r. w szkole realizowany jest projekt „Nowoczesna edukacja w mieście”. W  ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas V i VI z zakresu nabywania i rozwijania kompetencji kluczowych z  j. angielskiego, informatyki, matematyki, przedsiębiorczości oraz przyrody i ekologii oraz zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów kl. IV-VI. W ramach zajęć przewidziano wyjazdy uczniów do Torunia np. do Młyna Wiedzy. Dla poszczególnych grup zajęciowych zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. Projekt przewiduje także bezpłatne szkolenia nauczycieli.