AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Grupa dziennikarska

GRUPA DZIENNIKARSKA SP nr 2, prowadzona przez panią Małgorzatę Kowalską-Tuszyńską, działa od 2013 roku i zrzesza uczniów z klas IV-VIII (wcześniej IV-VI). Realizuje autorski program „Dziennikarski Team” (w przeszłości program „Słowem zapisane…”), który ma na celu rozwijanie zdolności i prezentację uzdolnień polonistycznych dzieci. Jednocześnie podnosi ich kwalifikacje
w posługiwaniu się słowem pisanym, w tworzeniu tekstów prasowych. Ponadto wzmacnia ich umiejętność współpracy w grupie, podnosi sprawność i sukcesywność pracy różnymi metodami przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł wiedzy.

Praca w GRUPIE ma skłonić jej uczestników do szukania tematów wywołujących refleksję nad naturą człowieka i otaczającą go rzeczywistością, wobec której będą musieli zachować obiektywizm. Poza tym ma na celu nabranie przez uczniów umiejętności planowania swojej pracy indywidualnej oraz pracy w zespole; ich nawykiem ma być dbanie
o czystość i kulturę języka polskiego.

GRUPA uczestniczy w ogólnopolskich, miejskich i szkolnych akcjach. Bywa na różnorodnych wystawach, pokazach. Odnosi sukcesy w konkursach recytatorskich, poetyckich, literackich. Chętnie bierze udział w warsztatach dziennikarskich, gdzie „podgląda profesjonalistów”. Chętnie rozpowszechnia działania w ramach: Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, Światowego Dnia Poezji i Międzynarodowego Dnia Teatru. Realizuje mnóstwo akcji i szkolnych projektów. Wszelkie przedsięwzięcia wpływają znacząco na promocję szkoły.

Uczniowie poprzez uważną obserwację i zapis faktów szkolnych są twórcami szkolnego miesięcznika „Tablica” oraz „Aktualności” szkolnej strony internetowej. Wcześniej prowadziła też Kronikę Szkoły.

GRUPA DZIENNIKARSKA