Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Grupa dziennikarska

GRUPA DZIENNIKARSKA SP nr 2, prowadzona przez panią Małgorzatę Kowalską-Tuszyńską, działa od 4 lat i zrzesza uczniów z klas IV-VI. Realizuje autorski program „Słowem zapisane…”, który ma na celu rozwijanie zdolności i prezentację uzdolnień polonistycznych dzieci. Jednocześnie podnosi ich kwalifikacje w posługiwaniu się słowem pisanym, w tworzeniu tekstów prasowych. Ponadto wzmacnia ich umiejętność współpracy w grupie, podnosi sprawność i sukcesywność pracy różnymi metodami przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł wiedzy.


Praca w GRUPIE ma skłonić jej uczestników do szukania tematów wywołujących refleksję nad naturą człowieka i otaczającą go rzeczywistością, wobec której będą musieli zachować obiektywizm. Poza tym ma na celu nabranie przez uczniów umiejętności planowania swojej pracy indywidualnej oraz pracy w zespole; ich nawykiem ma być dbanie o czystość i kulturę języka polskiego.

GRUPA uczestniczy w ogólnopolskich, miejskich i szkolnych akcjach. Bywa na różnorodnych wystawach, pokazach. Odnosi sukcesy w konkursach recytatorskich, poetyckich, literackich. Chętnie bierze udział w warsztatach dziennikarskich, gdzie „podgląda profesjonalistów”.

Uczniowie poprzez uważną obserwację i zapis faktów szkolnych są twórcami szkolnej gazetki-miesięcznika „Tablica” oraz „Aktualności” szkolnej strony internetowej.Grupa Dziennikarska 2016 / 2017