AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Wymagania edukacyjne w klasach VI

 

KLASY VI

 

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

HISTORIA

TECHNIKA

INFORMATYKA

PLASTYKA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

RELIGIA