AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Wymagania edukacyjne w klasach III

 

 

 

KLASY III

 WYMAGANIA EDUKACYJNE

 JĘZYK ANGIELSKI

 RELIGIA