AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Rok szkolny 2014/2015

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 2  im. Wł. Broniewskiego w Lipnie

- rok szkolny 2014/2015 -

Ogólnopolski Konkurs Informatyczno -Plastyczny – „Życie i twórczość W. Broniewskiego”- I miejsce, II miejsce;

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu „Znam swój Kraj” pt. – „Kotlina Jeleniogórska” - II miejsce;

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II2 LAUREATÓW;

Ogólnopolski Konkurs „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - wyróżnienie;

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne wyróżnienie (12 miejsce);

 

II Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy - wyróżnienie;

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego 1 uczennica etap wojewódzki;

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych chłopców udział;

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych dziewczątudział;

Woj. Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych dziewczątX miejsce;

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznymVIII miejsce;

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego - etap rejonowy;

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematykietap rejonowy;

 

Rejonowy Konkurs Plastyczny pod hasłem – „Moje prawa, moje obowiązki” - I miejsce;

Rejonowy Poetycki Jednego Wiersza – „Ziemia Dobrzyńska moja mała Ojczyzna” I i III miejsce;

Rejonowy Konkurs „Ludzie znani i nieznani Ziemi Dobrzyńskiej” - VII miejsce;

Rejonowy Konkurs Plastyczny pt. „Dla Mamy” - I miejsce i 5 wyróżnień;

 

Powiatowy Konkurs Ekologiczny pt. „Instalacje przyszłości” - III miejsce;

Powiatowy Konkurs Recytatorski  - „Mówimy wierszem” – 2 wyróżnienia;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ind. biegach przełajowych chłopców -  II miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych chłopców -  II miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej chłopców -  III miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w trójboju lekkoatletycznym chłopców -  I miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców -  I miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym chłopców -  I miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt  -  V miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym -  III miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców -  VI miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt - V miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt - IV miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej dziewcząt - V miejsce;

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt - IV miejsce;

III Pow. Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Najmłodszych – „Mówimy wierszem” - 2 wyróżnienia;

Przegląd Teatrów im. Wincentego Rapackiego 2015 - III miejsce;

Pływacka Liga Mistrzów - I - III miejsce;

Profilaktyczny Konkurs Plastyczny – „Akcja Pat” - I miejsce;

Miejski Konkurs Recytatorski - II miejsce;

Miejski Konkurs pod hasłem „Największa ilość selektywnie zebranych odpadów” - I miejsce;

Międzyszkolne Zawody w Piłce Nożnej - I miejsce;

Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiegoIII miejsce;

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny I i III miejsce;

Miejski Konkurs Plastyczny „Podróże po piórze Wandy Chotomskiej” - III miejsce;

Miejski Konkurs Plastyczny – „Święta tuż, tuż” - I miejsce;