AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Ocalić od zapomnienia


HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnie rozpoczęła swą działalność dnia 1 września 1938 roku. Początkowo była to szkoła żeńska, której patronem został król Jan III Sobieski. Pierwszym kierownikiem szkoły był p. Antoni Kafarski.

Podczas II wojny światowej w gmachu szkoły nauczano dzieci i młodzież niemiecką, a w latach 1944-1945 Niemcy zorganizowali tu szpital wojskowy.

Szkoła wznowiła swą działalność po zakończeniu II wojny światowej (21.02.1945r.), a w roku szkolnym 1948/49 stała się placówką koedukacyjną.

W kolejnych latach szkołą zarządzali: p. H. Rumianowski, p. E. Bielanowski, p. H. Fydryszewska, p. I. Rapkiewicz.

3 listopada 1967r. odbył się w szkole uroczysty wiec z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej z nazwiskami nauczycieli powiatu lipnowskiego, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Z początkiem roku szkolnego 1973/74 w związku z reformą oświaty szkoła stała się Zbiorczą Szkołą Gminną, której dyrektorem był B. Tułodziecki. W kolejnym roku funkcję pełnił p. K. Tomczyk. Szkołą zarządzali także p. J. Dierżanowski oraz p. Z. Wiśniewski.

Rok 1977 stanowił przełom w historii naszej szkoły. Dnia 14 maja 1977r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Broniewskiego i wręczenia sztandaru.

W latach 1981-1985 dyrektorem szkoły był Lech Łańcucki.

W roku szkolnym 1984/85  nasza placówka została włączona w poczet szkół miejskich podległych Inspektorowi Oświaty i Wychowania w Lipnie. Wówczas funkcję dyrektora szkoły pełniła p. N. Zając, a w kolejnych latach                                       p. J. Grzegorzewska oraz p. W. Białucha.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była wizyta biskupa Romana Andrzejewskiego (15 kwietnia 1991r.) i biskupa Bronisława Dembowskiego (4 maja 1995r.).

Funkcję dyrektora szkoły w latach 1994 – 2008r. pełniła p. E. Urbańska. Z dniem 1 stycznia 1996 r. organem prowadzącym szkołę stał się Samorząd Terytorialny – Urząd Miasta Lipna. Przez kolejne lata wzbogacono bazę szkoły, wydano pierwszy informator o szkole, zatwierdzono logo, skomponowano hymn szkoły. Spisano także historię szkoły do roku szkolnego 2001/2002, a w sali nr 19 stworzono Izbę pamięci. Ponadto nawiązano współpracę z innymi szkołami europejskimi w ramach programu Sokrates Comenius.

Obecnie funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. Małgorzata Arent, zaś z-cą dyrektora jest p. I. Łukaszewska.

W 2012 roku obchodziliśmy 35 – lecie nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru, zaś 1.09.2013 r. minęło 75 lat istnienia naszej placówki.

 

18 października 2018 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako dzień obchodów 80-lecia jej istnienia w budynku przy ulicy Okrzei 1. Ta doniosła uroczystość zbiegła się ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego przygotowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny przybliżył najważniejsze wydarzenia ze 100-letniej  historii naszego kraju i 80-letniej historii szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy organów powiatowych z terenu powiatu lipnowskiego, dyrektorzy szkół, Radni Rady Urzędu Miasta Lipna. Wśród zacnych gości nie zabrakło też byłych dyrektorów Szkoły, nauczycieli emerytów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wielu darczyńców – przyjaciół Szkoły. Na wypełnionej po brzegi sali zgromadziła się cała społeczności szkolna Uzupełnieniem uroczystości była bogata wystawa fotograficzna obrazująca historię szkoły, zbiór dokumentów i kronik szkolnych z różnych działań podejmowanych w szkole. Wszystkim chętnym udostępniono też jubileuszową księgę do pamiątkowych wpisów, a  wspólny obiad stał się dla zaproszonych gości, przyjaciół Szkoły i gospodarzy, okazją do wesołych, pełnych refleksji i wspomnień rozmów.

 

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 baza szkoły wzbogaciła się o sale w budynku po byłym
Publicznym Gimnazjum nr 1.

Od roku 2008 funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. Małgorzata Arent, zaś z-cą dyrektora jest p. I. Łukaszewska.