AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Szkoła w liczbach

Szkoła w liczbach:

uczniów łącznie - 436

"0" - 39

klasay I - VIII - 397

pracownicy:

nauczyciele - 57,

administracja - 3,

obsługa - 9