AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Szkoła w liczbach

W bieżącym roku szkolnym w szkole funkcjonuje

19 oddziałów:

2 oddziały przedszkolne

 8 oddziałów pierwszego etapu edukacyjnego,

w tym 1 oddział integracyjny

9 oddziałów nauczania blokowego

w tym 2 oddziały integracyjne.

W sumie do szkoły uczęszcza 355 uczniów.

Oddziały przedszkolne - 28 dzieci

Klasy pierwsze - 44 uczniów

Klasy drugie - 57 uczniów

Klasy trzecie - 60 uczniów

Klasy czwarte - 51 uczniów

Klasy piąte – 54 uczniów

Klasy szóste – 60 uczniów

W szkole zatrudnionych jest 44 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli,

w tym 42 w pełnym wymiarze godzin

oraz 2 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi.