AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Szkoła w liczbach

Szkoła w liczbach:

uczniów łącznie - 378

 

pracownicy:

nauczyciele - 52,

administracja - 2,

obsługa - 12