AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Pracownicy

Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie

nazwisko i imię pracownika

wykształcenie

stopień awansu zawodowego

specjalność

Arent Małgorzata

wyższe mgr

dyplomowany

przyroda, biologia,wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Barańczyk Ewa

wyższe mgr

kontraktowy

edukacja wczesnoszkolna,

oligofrenopedagogika

terapia pedagogiczna

Brauer Wiesław

wyższe mgr

dyplomowany

wych. fiz.

Czapiewska Małgorzata

wyższe mgr

mianowany

edukacja wczesnoszkolna

Człapińska Bożena

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna

Charyton Magdalena

wyższe mgr

dyplomowany

j. polski, historia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Impert Sławomira

wyższe mgr

dyplomowany

nauczyciel bibliotekarz, pedagogika opiekuńczo-wychowawca i pedagogika biblioteczna

Komorowska Małgorzata

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna,

oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Kowalska-Tuszyńska Małgorzata

wyższe mgr

dyplomowany

j. polski,informatyka,

oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Kowalska Monika

wyższe mgr

mianowany

j. angielski, terapia pedagogiczna

Kowalski Jakub

wyższe mgr

mianowany

wych. fiz.

Lipska Iwona

wyższe mgr

dyplomowany

j.polski, informatyka,

oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Łukaszewska Iwona

wyższe mgr

dyplomowany

przyroda,geografia wychowanie do życia w rodzinie, terapia pedagogiczna

Maciejewska Ewa

wyższe mgr

dyplomowany

j.polski,

oligofrenopedagogika

Maciejewski Wojciech

wyższe mgr

dyplomowany

informatyka, fizyka

matematyka,

oligofrenopedagogika

Okonkowska Wanda

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, terapia pedagogiczna

Olkiewicz Iwona

wyższe mgr

dyplomowany

biologia, przyroda, matematyka

terapia pedagogiczna

Orenkiewicz Elżbieta

wyższe mgr

dyplomowany

j. angielski, 
j. polski, oligofrenopedagogika

Pawłowska Anna

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Politowska Joanna

wyższe mgr

dyplomowany

pedagog szkolny, oligofrenopedagogika pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną

Przybyszewska Katarzyna

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia, oligofrenopedagogika, rewalidacja

Rakowska Inga

wyższe mgr

dyplomowany

matematyka,

oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Romańska Mirosława

wyższe mgr

mianowany

religia

Rycharska Barbara

wyższe mgr

dyplomowany

matematyka, oligofrenopedagogika edukacja wczesnoszkolna

Rzeczewska Anna

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Rzymska Iwona

wyższe mgr

mianowany

religia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Skowrońska Renata

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika, pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią szkolną

Skurzewska Małgorzata

wyższe mgr

dyplomowany

j.francuski oligofrenopedagogika

Stark Bożena

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Stępczyńska Jolanta

wyższe mgr

mianowany

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Szajerski Jarosław

wyższe mgr

dyplomowany

muzyka, wych. fiz. plastyka, edukacja wczesnoszkolna

Szpanelewska Monika

wyższe mgr

mianowany

j. angielski, terapia pedagogiczna

Sztubecka Agnieszka

wyższe mgr

dyplomowany

wych.fiz. informatyka

Szymańska Iwona

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Trojanowska Katarzyna

wyższe mgr

mianowany

nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika rewalidacyjna, pedagogika ekologiczna oligofrenopedagogika

Wasilewska Marzena

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna,

oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Waśkiewicz Marzena

wyższe mgr

dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia,

oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Zajączkowska Wioletta

wyższe mgr

dyplomowany

j. polski, logopedia, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

Jeżewska Agnieszka

wyższe mgr

stażysta

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne

Waśniewska Małgorzata

wyższe mgr

stażysta

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

Pedagogika przedszkolna
z elementami terapii dziecka, Oligofrenopedagogika