AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Baza szkoły

Szkoła usytuowana jest w trzech budynkach.

W budynku macierzystym szkoły w piwnicy znajdują się: stołówka z zapleczem kuchennym, pomieszczenia gospodarcze oraz szatnie dla klas I-IV. Na parterze  mieści się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, trzy sale  lekcyjne dla klas I, świetlica dla klas I-III oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Na pierwszym piętrze usytuowana jest biblioteka, której księgozbiór obejmuje około 12.000 woluminów i jest uzupełniany na bieżąco. Na poziomie tym znajdują się  cztery sale lekcyjne dla klas II i III, sala do zajęć rewalidacyjnych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Na drugim piętrze znajduje się pracownia komputerowa nowocześnie wyposażona , która umożliwia korzystanie ze zbiorów Internetu, aula szkolna, trzy sale lekcyjne, gabinet logopedy oraz dwie sale do zajęć indywidualnych. Na strychu usytuowana jest sala gimnastyczna do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego klas I-III i przebieralnie.

W drugim budynku (przejętym po byłym gimnazjum) w piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Na parterze mieści się gabinet dyrektora, pięć sal lekcyjnych oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne. Na pierwszym piętrze znajduję się pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, pięć sal lekcyjnych oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne. Na drugim piętrze znajduje się biblioteka z czytelnią, aula oraz trzy sale lekcyjne. 

W trzecim budynku, tak zwanym łączniku, na parterze znajduje się szatnia dla klas V-VIII oraz przebieralnie. Na piętrze usytuowane są: świetlica dla klas IV-VIII, gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, magazyny sportowe pomieszczenia sanitarno-higieniczne hala widowiskowo-sportowa oraz przebieralnie. Na drugim piętrze znajduje się sala komputerowa, trzy sale lekcyjne oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne.